Агроновини Новости аграрного сектора Украины
095 188 90 27

Агропромисловий комплекс Волинської області

Протягом 2005-2008 рр. в області забезпечено приріст валової продукції аграрного сектору економіки. Так за три роки в сільськогоспо¬дарських підприємствах цей приріст становить 17,7%. Виробництво зерна в 2008 р. становить 760 тис. тонн, або порівняно з 2006 р. - 145%, а з до 2007 р. - 133 %. Урожайність зернових культур зросла з 21,4 ц/га у 2006 р. до 28 ц/га у поточному році, тобто на 31%. Приріст виробництва овочевої продукції порівняно з 2007 р. становить 12 тис. тонн, або 5 %. За обсягом виробництва основних видів тваринницької продукції і чисельністю поголів'я область знаходиться в першій десятці серед ре¬гіонів України.

Працівники господарств реконструюють тваринницькі ферми і комплекси, будують нові потужності з вирощування курей- бройлерів, модернізують приміщення з виробництва свинини, запро¬ваджують прогресивні технології в молочному скотарстві. Завдяки таким заходам протягом 2005-2007 рр. виробництво м'яса птиці зросло у 2,4 рази, а свинини - у 3,3. Загальний обсяг реалізації худоби та птиці на забій збільшився на 30,5%. В агроформуваннях нарощується чисельність свиней і птиці. Протягом останніх трьох років у великотоварних сільськогосподарських підприємствах введено в дію 5 сучасних доїльних залів і забезпечено приріст молочного стада. Зокрема, у 2006 р. господарства збільшили чисельність корів на 1,1 тис. голів, у 2007 р. - на 2,3 тис. і за перше півріччя 2008 р. - на 1006 голів. Результативною є розробка та впровадження обласних програм, спрямованих на поліпшення екології та збереження родючості сільськогосподарських земель, технічного переоснащення машинно-тракторного парку, відродження льонарства, картоплярства, підтримки і розвитку особистих селянських господарств. За сприяння А. А. Аршуліка в області розпочав роботу Проект за Програмою "Добросусідство: Польща-Білорусь-Україна INTERREG ІІІА TACIS СВС" "Покращення навколишнього природнього середовища в басейні р. Західний Буг" на 2008-2009 рр. Зазначений П* передбачає вивезення та утилізацію непридатних отрутохімікатів з басейну р. Західний Буг, наукове обстеження ґрунту та води біля складів на території басейну на залишковий вміст пестицидів, проведення фіторемідіації навколо складів.

На виконання заходів Програми залучено кошти євроспільноти. В області відновлено роботу виставки-ярмарку "Волинь-Агро". в рамках якої було представлено зразки сучасної техніки та енергозберігаючих технологій, обладнання, товарів і продукції сільського господарства, проведено виставку кращих досягнень у тваринництві. Агропромисловий комплекс Волині є провідною галуззю економіки. За останні роки в сільському господарстві створено третину валової доданої вартості всієї економіки області. Найбільш вигідним з економічної точки зору в області залишається виробництво зерна, цукрових буряків, овочів, картоплі, молока і м них продуктів, м'яса і м'ясопродуктів. Площа сільськогосподарських угідь становить 1052,2 тис. га, рілля - 674,9 тис. га, багаторічні насадження -11,4 тис. га, сіно 157,8 тис. га і пасовища - 207,2 тис. га. У структурі сільськогосподарського виробництва регіону рослинництво посідає 48%, а тваринництво - 52%. Великотоварним виробництвом займаються ..278 сільськогосподарських підприємств. Функціонує 610 фермерських господ; 168,3 тис. особистих селянських господарств.

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації забезпечує реалізацію державної аграрної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва. Його фахівці беруть участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропродовольчого ринку і сільських територій регіону, організовують роботу з питань насінництва і розсадництва, сортовипробування і захисту рослин племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки.

Пріоритетні напрями розвитку АПК області: - у рослинництві: збереження і відтворення родючості ґрунтів ефективне використання, застосування ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур, запровадження принципів екологічного та органічного землеробства; - у тваринництві: модернізація великотоварного виробництва молока в південних районах і приміських агроформуваннях, нарощення потенціалу м'ясного скотарства, свинарства та птахівництва перш за все, в поліських районах, сприяння у дальшому розвитку і структуризації особистих селянських господарств, надання допомоги селянським господарствам шляхом розширення мережі сервісних підприємств, заготівельно-збутових кооперативів у співпраці з сіль та селищними радами; - у кормовиробництві: зміцнення кормової бази за рахунок оптимізації структури посівів кормових культур, збільшення сінокосів і культурних пасовищ для випасу худоби гро розширення використання у відгодівлі тварин повне збалансованих комбікормів і концентрованих добавок-преміксів зростання виходу кормів з 1 га; - у переробній галузі: реконструкція та технічне переоснащення окремих переробних підприємств м'ясної та молочної промисловості створення виробництва глибокої переробки плодоовочевої ПРОА основі використання сучасних технологій; підвищення технологічного рівня цукрових заводів за рахунок реконструкції та технічного переозброєння.

Сьогодні область багато може запропонувати потенційному інвестору. Це й вигідне прикордонне розташування, наявність достатньої освітньої бази для підготовки фахівців будь-якого профілю, наявність вільних виробничих площ з обладнаною інфраструктурою (землі сільськогосподарського призначення, приміщення і тваринницьких ферм), які можуть бути надані в оренду. Крім того, інвестор матиме підтримку з боку облдержадміністрації, до його послуг заклади, що підтримують життєдіяльність підприємств (банківські установи та кредитні спілки, аудиторські та консультаційні фірми); розвинуті телекомунікаційна та транспортні мережі.

Категорії
Контакти
  • Название предприятия:
    Агроновини
  • Город:
    Луцк
  • Адрес:
    ул. Шопена 22
  • Телефон: