Агроновини Новости аграрного сектора Украины
095 188 90 27

Агрохімія

Агрохімія (агрономічна хімія) — наука, завданням якої є вивчення круговороту речовин у землеробстві і виявлення таких заходів впливу на хімічні й біологічні процеси, що відбуваються в ґрунті та рослині, які сприяють підвищенню врожайності сільськогосподарських культур і поліпшенню якості сільськогосподарської продукції. Загальна характеристика Агрохімія (з агрономічних проблем) — галузь науки, яка вивчає кругообіг речовин у системі «ґрунт — рослина — добрива», а також їх вплив на якість сільськогосподарської продукції та проблеми охорони довкілля в зоні ведення аграрного сектора. Агрохімічні дослідження стосуються питань відтворення родючості ґрунтів, високоефективного використання мінеральних, органічних добрив, мікроелементів на фоні інших засобів хімізації, вивчення агрохімічної, економічної, енергетичної й екологічної ефективності добрив, їх фізико-хімічних та агрохімічних властивостей, організації системи хімізації галузей АПК та управління агроценозами. Основні розділи агрохімії: •живлення рослин, хімія ґрунту і добрив, •взаємодія добрив з ґрунтом та мікроорганізмами, •застосування добрив під окремі рослини, •система удобрення в сівозміні, •методика агрохімічних досліджень, •хімічні засоби боротьби з бур'янами, хворобами та шкідниками сільськогосподарських культур. Агрохімія є науковою основою хімізації сільського господарства. Вона розвивається під впливом вимог землеробства і покликана сприяти підвищенню його культури. Агрохімія застосовує у своїх дослідженнях методику хімічного аналізу рослин, ґрунту й добрив, широко користується методами лабораторного і польового досліду, мічених атомів, спектроскопії й хроматографії. Напрямки досліджень Напрямки досліджень: •Теоретичні моделі процесів живлення й удобрення сільськогосподарських культур. •Теоретичні та практичні основи системи застосування добрив. •Вивчення механізму засвоєння, трансформації поживних речовин ґрунту й добрив, розроблення методів і способів регулювання умов живлення, формування врожаю. •Теоретичне обґрунтування агрохімічного забезпечення хімізації галузей АПК. •Агрохімічне й екологічне обґрунтування процесів розроблення, використання та встановлення ефективності нових видів, форм добрив. •Теоретичне й експериментальне обґрунтування впливу фізико-хімічних, агрохімічних та біологічних властивостей ґрунтів на врожайність, якість і збереження сільськогосподарської продукції. •Теоретичне обґрунтування рівня ефективності добрив та інших засобів хімізації при їх тривалому застосуванні. •Сортогенетичні, біологічні особливості живлення й удобрення сільськогосподарських культур. •Розроблення та вдосконалення методів встановлення оптимальних норм добрив, прийомів програмування врожайності й оптимізації живлення рослин. •Розроблення і вдосконалення методів агрохімічних досліджень і проведення агрохімічного, екологічного моніторингу ґрунтів. •Розроблення теоретичних та експериментальних моделей для обґрунтування процесів відтворення родючості ґрунтів. •Вивчення закономірностей, практичне здійснення формування екологічно стійких агроландшафтів. Виділення екологічно чистих регіонів і виробництво чистої продукції рослинництва. •Розроблення нових та вдосконалення наявних агрохімічних методів зменшення вмісту радіонуклідів у ґрунті та їх надходження до сільськогосподарських рослин.

Категорії
Контакти
  • Название предприятия:
    Агроновини
  • Город:
    Луцк
  • Адрес:
    ул. Шопена 22
  • Телефон: